ВАС ВІТАЄ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан

Історія факультету

З 1987 р. будівельний факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Валентин Іванович Астахов, відмінник освіти України. До складу факультету входить п’ять кафедр: «Кафедра будівельних конструкцій», «Архітектура та містобудівництво», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Технологія будівельних виробів, матеріалів і конструкцій», «Технологія, організація і механізація будівництва».

У колективах цих кафедр працює 51 досвідчений викладач. Серед них 6 професорів, 4 доктори технічних наук, 27 кандидатів технічних наук, 16 доцентів.

На факультеті готують бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво", «Міське будівництво та господарство», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів".

Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях, кабінетах і предметних аудиторіях. Діє навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого, окрім КТУ, входять підприємства й організації Кривого Рогу.

За ініціативою провідних вчених було створено проектно-конструкторський відділ (СПКВ), де студенти набувають практичних навичок з реального проектування, проводиться факультативна робота з макетування.

Будівельний факультет має аспірантуру за спеціальностями «Будівельні матеріали та вироби» і «Будівельні конструкції, будівлі та споруди». Наукова діяльність факультету зосереджується на актуальних проблемах сьогодення: - підвищення надійності і довговічності будівельних конструкцій в умовах діючих підприємств; - дослідження і впровадження будівельних матеріалів і конструкцій з використанням відходів місцевої промисловості; - дослідження і впровадження сталезалізобетонних конструкцій; - енергозбереження при теплогазопостачанні та опаленні будівель. До виконання науково-дослідних робіт залучаються студенти.

Результати НДР використовуються при виконанні дипломних робіт і проектів, доповідей на студентських наукових конференціях. Випускники факультету працюють не лише в Україні, але й далеко за її межами - у країнах СНД, Близького Сходу, Африки і навіть Латинської Америки.

На будівельному факультеті навчались відомі в Україні та нашому місті люди:
В.П. Сало та В.І. Череп, які згодом стали міністрами України, В.М. Горпінченко - обійняв посаду директора Центрального науково-дослідного інституту будівельних конструкцій ім. В.А. Кучеренка, М.Ф. Земляний, Ю.Ф. Джур, І.Ф. Ліщина, А.Ю. Запорожець, М.М. Піддубний, Б.М. Харченко, І.З. Чабан, А.І. Коненко стали керівниками будівельних трестів.

Напрям підготоовки - Будівництво

Спецiальнiсть:

  • промислове i цивiльне будiвництво,
  • технологiя будiвельних конструкцiй, виробiв i матерiалiв,
  • мiське будiвництво та господарство,
  • теплогазопостачання i вентиляцiя,
  • споруди і обладнання водопостачання і водовідведення.

x

Наші контакти

Email: budfak@gmail.comДеканат: (056)409-17-27Адреса: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз'їзду, 11, корпус № 6сторiнка Вконтактi 

Дошка пошани

Всі хто досяг вершин у певній галузі, ними пишается наш факультет!

Переглянути

Історія факультету

Вся історія будівельного факультету від початку до теперішніх часів та напрямки підготовки

Переглянути

Студентська рада

Теперішній склад, плани роботи, новини, тощо ...

Переглянути